Disclaimer voor SG Ontwerp
Vof. SG Ontwerp (Kamer van Koophandel Haarlem nummer: 58565639), hierna te noemen SG Ontwerp, verleent u hierbij toegang tot www.sgontwerp.nl en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.
SG Ontwerp behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
SG Ontwerp spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op www.sgontwerp.nl aangeboden (digitale) materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen danwel worden verwijderd zonder voorafgaande mededeling van SG Ontwerp.
In het bijzonder zijn eventuele genoemde prijzen op www.sgontwerp.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op de website opgenomen koppelingen naar websites of diensten van derden kan SG Ontwerp nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij SG Ontwerp en haar licentiegevers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van SG Ontwerp, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.